Начало > Пещери

Пещери

   
  Територията на резервата обхваща карстов масив с уникален за страната комплекс от реликтни и субмедитерански растителни видове и съобщества, които са балкански и български ендемити. Тя е най-богата на пещери, пропасти и троглобионтна (пещерна) фауна в цяла България, като повечето от пещерните видове са локални ендемити, т.е. не се срещат никъде другаде по света.
  До момента на територията на резервата са регистрирани с име и номер 43 броя пещери, като несъмнено броят на нерегистрираните е значителен. Основната дейност в тази насока се извършва от Пещерен клуб "Стрешеро" - Враца.
Списъкът на регистрираните 42 броя пещери е както следва:
 
1.Мечата дупка Схема на пещерата
Номер: 203006 065
Местонахождение: Медковски дол
 
2.Козата пещера Схема на пещерата
Номер: 203007 066
Местонахождение: Воеводин дол. Включена е в опознавателен маршрут Воеводин дол - Скакля.
 
3.Воеводината пещера Схема на пещерата
Номер: 203108 1118
Местонахождение: Воеводин дол. Включена е в опознавателен маршрут Воеводин дол - Скакля.
 
4.Галичината пещера Схема на пещерата
Номер: 203110 1120
Местонахождение: Манастирски дол
 
5.Валявицата Схема на пещерата
Номер: 203504 1170
Местонахождение: Медковски дол
 
6.Скакля Схема на пещерата
Номер: 203329 2106
Местонахождение: Водопад Скакля. Включена е в опознавателен маршрут Воеводин дол - Скакля.
 
7.Белчиновата пещера Схема на пещерата
Номер: 203334 2111
Местонахождение: Медковски дол
 
8.Манастирската пещера Схема на пещерата
Номер: 203157 1513
Местонахождение: Манастирски дол
 
9.Врескалото Схема на пещерата
Номер: 203158 1514
Местонахождение: Манастирски дол
 
10.Янкуловец Схема на пещерата
Номер: 203346 1821
Местонахождение: Манастирски дол
 
11.Качулатата Схема на пещерата
Номер: 203347 1822
Местонахождение: Манастирски дол
 
12.Процепа Схема на пещерата
Номер: 203348 2296
Местонахождение: Манастирски дол
 
13.Зайчината ниша Схема на пещерата
Номер: 203340 2266
Местонахождение: Медковски дол
 
14.Кичура Схема на пещерата
Номер: 203353 2267
Местонахождение: Медковски дол
 
15.Фарафуновата пещера Схема на пещерата
Номер: 203384 2453
Местонахождение: Медковски дол
 
16.Радановата пещера Схема на пещерата
Номер: 203425 2839
Местонахождение: Воеводин дол. Включена е в опознавателен маршрут Воеводин дол - Скакля.
 
17.Липака Схема на пещерата
Номер: 203395 2559
Местонахождение: Медковски дол
 
18.Клюна Схема на пещерата
Номер: 203034 4091
Местонахождение: Манастирски дол
 
19.Прагчето Схема на пещерата
Номер: 203046 4092
Местонахождение: Манастирски дол
 
20.Булина дупка Схема на пещерата
Номер: 203544 4570
Местонахождение: Манастирски дол
 
21.Иманярската  
Номер: 203538 4594
Местонахождение: Медковски дол
 
22.Каракачанската Схема на пещерата
Номер: 203262 3861
Местонахождение: Скакля.Включена в опознавателен маршрут Воеводин дол - Скакля.
 
23.Женската вода  
Номер: 203193 1604
Местонахождение: Манастирски дол
 
24.Хитър Петър Схема на пещерата
Номер: 203582 4736
Местонахождение: Дерето на водопад Скакля.
 
25.Самоградното кале Схема на пещерата
Номер: 203004 061
Местонахождение: Биволарски връх
 
26.Кутело Схема на пещерата
Номер: 203102 1112
Местонахождение: Серлова ливада
 
27.Кременска дупка Схема на пещерата
Номер: 203541 4585
Местонахождение: Леденика
 
28.Варта Схема на пещерата
Номер: 203540 4583
Местонахождение: Варта
 
29.Черните дупки Схема на пещерата
Номер: 203037 4593
Местонахождение: Леденика
 
30.Змеьова дупка Схема на пещерата
Номер: 203140 1355
Местонахождение: Биволарски връх
 
31.Ямата в Рогачева поляна Схема на пещерата
Номер: 203184 1584
Местонахождение: Рогачева поляна
 
32.Бандерата (Преспа)  
Номер: 203199 1613
Местонахождение: Биволарски връх
 
33.Мършата Схема на пещерата
Номер: 203465 3173
Местонахождение: Биволарски връх
 
34.Калето Схема на пещерата
Номер: 203399 4060
Местонахождение: Суходол
 
35.Чавова дупка Схема на пещерата
Номер: 203403 4061
Местонахождение: Биволарски връх
 
36.Нишана Схема на пещерата
Номер: 203216 676
Местонахождение: Биволарски връх - Суходол
 
37.Соколица Схема на пещерата
Номер: 203352 2378
Местонахождение: Згориград
 
38.Прилепната Схема на пещерата
Номер: 203584 4740
Местонахождение: Крушовски дол
 
39.Мъртвата дупка Схема на пещерата
Номер: 203583 4739
Местонахождение: Крушовски дол
 
40.Глобката Схема на пещерата
Номер: 203536 4248
Местонахождение: Крушовски дол
 
41.Чичопей Схема на пещерата
Номер: 203586 4742
Местонахождение: Крушовски дол
 
42.Чирепчето Схема на пещерата
Номер: 203585 4741
Местонахождение: Крушовски дол
 
43. Пиновската Схема на пещерата
Номер: 203 350 2270
Местонахождение: Медковски дол


Официален сайт на резерват "Врачански карст"
©2003 Всички права запазени.