Начало > Нарушения

Нарушения


     Нарушенията в резерват "Врачански карст" са свързани основно със следните три противозакони дейности:
   
    - паша на домашни животни в резервата;
   
    - отсичане на дървета и събиране на паднала дървесна маса;
   
    - повреждане на информационните табла и маркировката на защитената територия.
    
   


Официален сайт на резерват "Врачански карст"
©2003 Всички права запазени.